west park nitra

priemyselný a logistický park v srdci európy


Dostupnosť

West Park Nitra (WPN) sa nachádza 1,2 km od rýchlostnej cesty R1, výjazd Lužianky, oblasť je situovaná 5km od centra mesta, 4 km od výrobného areálu Jaguar Land Rover.

R1 spája Západné a Stredné Slovensko a pripája sa na diaľnicu D1 na výjazde Trnava.

WPN má tiež priame spojenie s cestou II. triedy, ktorá spája Nitru a Hlohovec.

Lokalita

WPN je súčasťou dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti určenej na retail, logistiku a priemyselný park. Celková plocha West Park Nitra je 60,6 ha. Pozemky sú vlastnené spoločnosťami CD REALITY, s.r.o. a TATRA PROPERTY, a.s., obe sú kontrolované jediným majiteľom.

Všetky pozemky boli vyňaté z PPF a je ku nim vydané kladné stanovisko EIA.

prístupnosť

infraštruktúra

pripojenie energií a inžinierskych sietí


Dopravné pripojenie

pripojené kruhovým objazdom na komunikáciu č. 513 - cestu II. triedy


Otvoriť obrázok

El. energie

- rezervovaná kapacita 8 MWh
- podzemné el. vedenie


Otvoriť obrázok

Plyn

Vysokotlakový a strednotlakový plynovod na pozemku


Otvoriť obrázok

Pitná voda

Prípojka DN 200


Otvoriť obrázok

Dažďová kanalizácia

Dažďovú vodu je možné odvádzať do Kajsianskeho kanálu
- celková kapacita 150l/s, s realizovanou retenčnou nádržou


Otvoriť obrázok

Splašková kanalizácia

realizovaná, s napojením na mestskú kanalizáciu


Otvoriť obrázok

zonácia

poznámka: možná zmena delenia pozemkov


 
A1/1 - plocha pre obchodné priestory 20.000 m2
 
A1/2 - plocha pre obchodné priestory 20.000 m2
 
A1/3-A1/5 - plocha pre obchodné priestory od 5.000 m2 do 27.000 m2
 
A3 - plocha 31.044 m2
 
B1/1B - plocha 15.346 m2
 
B2/2B - plocha 7.547 m2
 
D1-D3 - plocha od 10.000 m2 do 55.000 m2
 
F1-F8 - plocha od 5.000 m2 do 150.000 m2

Priemyselný park

29. septembra 2022
hlavné prístupové cesty dokončené, prvé spoločnosti v plnej prevádzke, ďalšie vo výstavbe

Retail park

19. februára 2024

Napíšte nám

Tešíme sa na Váš e-mail.