west park nitra

priemyselný a logistický park v srdci európy


Dostupnosť

West Park Nitra (WPN) sa nachádza 500 m od rýchlostnej cesty R1, výjazd Lužianky, oblasť je situovaná 5km od centra mesta, 4 km od výrobného areálu Jaguar Land Rover.

R1 spája Západné a Stredné Slovensko a pripája sa na diaľnicu D1 na výjazde Trnava.

WPN má tiež priame spojenie s cestou 1. triedy, ktorá spája Nitru a Hlohovec.

Lokalita

WPN je súčasťou dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti určenej na retail, logistiku a priemyselný park. Celková plocha West Park Nitra je 60,6 ha. Pozemky sú vlastnené spoločnosťami CD REALITY, s.r.o. a TATRA PROPERTY, a.s., obe sú kontrolované jediným majiteľom.

Všetky pozemky boli vyňaté z PPF a je ku nim vydané kladné stanovisko EIA.

prístupnosť

infraštruktúra

pripojenie energií a inžinierskych sietí


Dopravné pripojenie

pripojené kruhovým objazdom na komunikáciu č. 513 - cestu II. triedy


Otvoriť obrázok

El. energie

(rezervovaná kapacita 8,250 kWh) nadzemné el. vedenie - A, B, C podzemné el. vedenie - D


Otvoriť obrázok

Plyn

Vysokotlakový a strednotlakový plynovod na pozemku


Otvoriť obrázok

Pitná voda

Prípojka DN 200


Otvoriť obrázok

Dažďová kanalizácia

DN 400, zrealizovaná časť pod okružnou križovatkou (A) v dĺžke 120 m. Dažďovú vodu je možné odvádzať do Kajsianskeho kanálu (B) o objeme 150l/s s uvažovaným RN (C) v objeme do 250 m3.


Otvoriť obrázok

Splašková kanalizácia

realizovaná časť pod okružnou križovatkou, s napojením na mestskú kanalizáciu

Čistička odpadových vôd - majoritný vlastník - podiel 3/5.


Otvoriť obrázok


zonácia pozemkov

brožúra na stiahnutie

Napíšte nám

Tešíme sa na Váš e-mail.